Một khách hàng đã tìm thấy anh chàng này trên một con phố ở Hội An và đã đem nó đến để tìm sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp anh mèo này khỏe mạnh và mong rằng tìm được nhà ở cho nó. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật về tình trạng của anh mèo. Làm ơn không mang theo mèo bị ốm / bị vứt bỏ…