Chú mèo này được tìm thấy bởi một du khách Việt Nam ở trên một con phố trong tình trang không thể di chuyển được với lũ kiến đang bò đầy trên người. Anh ấy đã đưa nó đến ngay với chúng tôi, tôi đã không nghĩ rằng bé mèo nãy có thể sẽ sống sót trên đường về với trạm nhưng nó đã sống. Ngay lập tức chúng tôi đã cho nó uống một chút và nó đã khỏe lên…