Cập nhật về Princess. Bé mèo đang rất khỏe khoắn. Khuôn mặt cáu bẳn là một trong những phẩm chất đáng yêu nhất của bé. Đối với một con mèo con bị điếc thì bé có khả năng hát đấy, khiến cho mọi người biết được khi nào thì bé đang vui hay đang tức giận với những con mèo khác vì quá gần gũi. Cô ấy đã từ một bé mèo khó chịu trở thành một …